Điều khoản và Điều kiện

mi567.com (“chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng tôi”) là một cổng thông tin cá cược trực tuyến độc lập được quản lý và sở hữu riêng biệt so với bất kỳ sòng bạc trực tuyến nào.

Tất cả khách truy cập vào mi567.com đều được chào đón và tự do sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào mà họ cho là phù hợp, miễn là tuân thủ các điều khoản và điều kiện (“điều khoản”) được nêu dưới đây.

Bằng việc sử dụng dịch vụ chúng tôi cung cấp trên mi567.com, bạn một cách không thể chối bỏ đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ khi nào chúng tôi cho là phù hợp, vì vậy, hãy đảm bảo bạn kiểm tra trang này thường xuyên để cập nhật trường hợp có những thay đổi như vậy xảy ra.

Điều quan trọng là mi567.com là một trang web liên kết và chúng tôi không cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ hình thức cá cược trực tuyến nào. mi567.com là một cổng thông tin trực tuyến để quảng cáo và đánh giá các sòng bạc trực tuyến của bên thứ ba. Điều này cùng với việc cung cấp thông tin về ngành công nghiệp cá cược mà người chơi có thể tìm thấy hữu ích trong các hoạt động cá cược của họ. Cần lưu ý rằng mi567.com không phải là một phương tiện để xin cá cược trực tuyến. mi567.com cũng không phải là chủ sở hữu của sòng bạc trực tuyến. Ngoài ra, mi567.com không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc đảm bảo nào cho việc sử dụng các trang web này.

Chúng tôi tại mi567.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi và/hoặc thiếu sót nào có trong nội dung này. Chúng tôi giữ quyền và quyền hạn đầy đủ để thay đổi bất kỳ thay đổi nào trên mi567.com mà chúng tôi cho là phù hợp và cũng không cần thông báo trước. Mặc dù đã cố gắng để đảm bảo rằng tất cả thông tin xuất hiện trên mi567.com là cập nhật và chính xác nhất có thể, lời khuyên của chúng tôi được đưa ra miễn phí và bạn chịu rủi ro của mình khi áp dụng. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo hành nào về tính chính xác (hoặc thiếu sót), cách thức giao dịch (hoặc loại tiền tệ), tính tin cậy hoặc độ hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào (dưới bất kỳ hình thức nào), văn bản, liên kết, hình ảnh và đồ họa cũng như các mục khác bạn có thể gặp trên trang web.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc các quy định và hạn chế có trong trang web của sòng bạc trực tuyến bạn đang sử dụng trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của họ. Chúng tôi nhấn mạnh rằng tất cả thông tin chúng tôi cung cấp trên mi567.com được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào và dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi khuyến nghị mạnh mẽ bạn nắm bắt luật pháp trong địa phương của bạn liên quan đến việc sử dụng sòng bạc trực tuyến để tránh các vấn đề pháp lý. Điều này có nghĩa là bạn nên đảm bảo cá cược trực tuyến là hợp pháp trong thành phố, bang và quốc gia mà bạn đang cư trú. Điều quan trọng khác là bạn đủ tuổi hợp pháp và bạn phải trả các loại thuế yêu cầu và có giá trị trong cùng thành phố, bang và quốc gia mà bạn đang cư trú. Việc hiểu rõ các luật quy định việc sử dụng sòng bạc trực tuyến trong thành phố, bang và quốc gia cư trú là trách nhiệm của bạn, chúng tôi tại mi567.com không liên quan đến điều này.

Các trang web cá cược trực tuyến được liệt kê trên mi567.com được biết đến, theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, được vận hành tại Philippines. Không có bất kỳ trang web nào hoạt động trong lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Các điều khoản và điều kiện nêu trong đây được bảo vệ bản quyền, khiến chúng trở thành tài sản duy nhất và độc quyền của mi567.com. Việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung này mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) bị cấm một cách rõ ràng và sẽ vi phạm các luật về bản quyền và/hoặc thương hiệu áp dụng cho các trường hợp như vậy.

Sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung được cung cấp trên trang web mi567.com thuộc độc quyền của mi567.com mà không có bất kỳ giới hạn nào. Bằng nội dung, chúng tôi chỉ đề cập đến bất kỳ thông tin, tài liệu và dịch vụ nào có trên trang web, diễn đàn và các phương tiện khác. Thuật ngữ “nội dung” cũng áp dụng cho các hình thức thông tin đồ họa, các hình thức văn bản khác và bất kỳ phương tiện nào có mục đích giao tiếp thông tin.

Vì lý do tiện lợi, bạn được phép sao chép không quá một bản của nội dung trên mi567.com. Điều này chỉ cho phép cho việc sử dụng cá nhân. Bạn không được ủy quyền sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Một bản sao của bạn được phép miễn là không có phần nào của nội dung bị thay đổi hoặc bị bỏ sót từ đầu trang đến dòng cuối cùng trên trang. Chúng tôi cấm sao chép, phân phối, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ hình thức nào hoặc cách nào của nội dung của chúng tôi theo cách khác ngoài những gì được nêu trên. Điều này dẫn đến việc cấm bán, cung cấp cho công chúng, tiếp thị hoặc truyền thông trong bất kỳ mục.